Home

Articles

PRENESI OBRAZEC

 

IZPOLNITE OBRAZEC IN PODARITE DEL SVOJE DOHODNINE MEDOBČINSKEMU DRUŠTVU SOŽITJE MARIBOR

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošnokoristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Uredba predvideva, da lahko davčni zavezanci upravičencu s seznama nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi M.D. Sožitje, Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Medobčinsko društvo Sožitje Maribor je invalidsko, nepolitično, neprofitno in humanitarno društvo, ki skrbi za pomoč osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Še naprej je možno donirati do 0,5 % dohodnine organizacijam, ki izpolnjujejo določene pogoje. Prosimo vse člane, prijatelje in simpatizerje, da namenijo del dohodnine M.D. Sožitju, Trubarjeva 15, 2000 Maribor.

M.D.Sožitje, Trubarjeva 15, 2000 Maribor bo prejela vašo donacijo v letu 2011, če dostavite izpolnjen obrazec na DURS. Vse lahko storite kadarkoli preko sistema eDavki na spleti strani hhtp://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti tudi na naslove pristojnih davčnih uradov.

Če namenite 0,5 % dohodnine, boste ta del sredstev namesto v proračun namenili našemu društvu, vaša dohodnina pa bo ostala nespremenjena. Sredstva bomo porabili za dejavnosti, v katerih ne manjka humanitarne dejavnosti, športnih aktivnosti, družabnosti in prijateljstva.

 

Zahvaljujemo se vam za pomoč.                 

 

M.D. Sožitje, Trubarjeva 15, 2000 Maribor

 

 

MD SOŽITJE MARIBOR

Trubarjeva 15

2000 Maribor

telefon: 02 252 78 88

fax: 02 420 78 37

e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

URADNE URE:

PONEDELJEK: 8:00 - 12:00

SREDA: 10:00 - 15:00

PETEK: 8:00 - 12:00

TELEFONSKE INFORMACIJE:

Vse dni v tednu od 9:00 do 12:00

 

Free business joomla templates